Ενημέρωση

28 Νοεμβρίου 2011

O Γ. Πατούλης για τον κίνδυνο στην υγεία απο τέλος ΔΕΗ

28 Νοεμβρίου 2011

O Γ. Πατούλης για την δράση και τους εθελοντές Σ.Π.Α.Π.

24 Νοεμβρίου 2011

Δράσεις Σ.Π.Α.Π. Περιόδου 2011

24 Νοεμβρίου 2011

O Γ. Πατούλης για την δράση και τους εθελοντές Σ.Π.Α.Π.

24 Νοεμβρίου 2011

O Γ. Πατούλης για την δράση και τους εθελοντές Σ.Π.Α.Π.

22 Νοεμβρίου 2011

Στο MEGA για τον κίνδυνο στην υγεία απο τέλος ΔΕΗ

22 Νοεμβρίου 2011

Στη thrakinet.tv για ιατρεία διακοπής καπνίσματος δήμων

20 Νοεμβρίου 2011

O Γ. Πατούλης για τον κίνδυνο στην υγεία απο τέλος ΔΕΗ

20 Νοεμβρίου 2011

O Γ. Πατούλης για τις πληρωμές των ιατρών απο τα ταμεία.

Prev page

Next page