Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός»), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Πολιτικό Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου ΙΣΑ, Γεώργιου Πατούλη και για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας), παρέχονται εκουσίως από εσάς, τα Υποκείμενα αυτών, και καταγράφονται από εξουσιοδοτημένους προς τούτο συνεργάτες στο Πολιτικό Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου ΙΣΑ, Γεώργιου Πατούλη.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς διατήρησης της επικοινωνίας μαζί σας μέσω της αποστολής ενημερωτικού υλικού του Πολιτικού Γραφείου, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω πολιτική δραστηριότητα. Επεξεργασία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και για στατιστικούς σκοπούς με βάση το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων που έχετε παραχωρήσει ως υποκείμενο, χωρίς, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή να διατηρείται ο προσωπικός χαρακτήρας των δεδομένων σας αλλά μόνο ποσοτικά/ αριθμητικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται από το Πολιτικό Γραφείο του κυρίου Γεώργιου Πατούλη για όλη τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας του τελευταίου, εκτός εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας/ ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αφορούν στην ανάκληση της συγκατάθεσής σας, την ενημέρωση και πρόσβαση, τη λήθη (διαγραφή), στην φορητότητα δεδομένων, στην εναντίωση, στην διόρθωση δεδομένων, και τέλος, στον περιορισμό της επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, το Πολιτικό Γραφείο θα μεριμνήσει ώστε να μην χρησιμοποιηθούν ξανά τα δεδομένα σας για την εν λόγω υπηρεσία ή επικοινωνία. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους που δε συνδέονται με το Πολιτικό Γραφείο χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το Πολιτικό Γραφείο του Γεώργιου Πατούλη, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως του Κανονισμού και του εθνικού νόμου 4624/2019, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή και διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Πολιτικό Γραφείο του Γεώργιου Πατούλη ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών, παραμένουμε στη διάθεσή σας στο mail: info@gpatoulis.gr. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/el/polites/gkpd).