Χορωδιακή Συνάντηση Δημοτικών Σχολείων Δήμου Αμαρουσίου – Υπουργείο Παιδείας