Πρώτα η Μάνδρα, σήμερα το Πεδίο του Άρεως, αύριο τι;