Πρόγραμμα Open Day for Innovation and Smartcities στην ΔΕΘ Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00