15ο Συμπόσιο για την “Ιατρική φροντίδα του ασθενούς…”