Κλείσιμο εργασιών – Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ