Αλλαγή ημερομηνιών σύγκλησης των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης για τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ «Κλεισθένη 1» μετά από τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης που έθεσε το Υπουργείο