Αποστολή του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής στη Σκύρο