Όταν η αδυναμία του σώματος γίνεται δύναμη ψυχής και δυναμική ζωής