Ο Λαϊκισμός και οι απειλές από την παράταξη της αδράνειας, δεν θα περάσουν