Ο εξαναγκασμός δεν είναι η λύση για την κάλυψη των αναγκών των απομακρυσμένων περιοχών