Ο Γ. Πατούλης στο ALPHA RADIO, μιλά για τις συνθήκες των πολυϊατρείων των Δήμων. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών πολυϊατρείων.