Να αφήσει τους μαθητές έξω από τα μικροπολιτικά του παιχνίδια ο κ. Καραμέρος