Μεγάλη ανθρωπιστική προσφορά από τους πολίτες στο Μαρούσι για την ανακούφιση των προσφύγων