Η Περιφέρεια Αττικής χρωστά έργα στο Μαρούσι. Ο Βόρειος Τομέας της Αττικής έχει 12 Δήμους, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα .