Η κα Δούρου να αφήσει τα κανάλια και να ασχοληθεί με τη δουλειά της