Δεν κλείνει ο Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α – O Δήμος Αμαρουσίου ενισχύει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές του δομές και υπηρεσίες