Απόσπασμα ομιλίας Γ.Πατούλη από το βήμα της 15ης Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε