Άρθρο του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη στο Βήμα για τη δημιουργίαευρωπαϊκής κάρτας υγείας για όλες τις χώρες τις Ευρώπης