«Άλλο η χρήση γενοσήμων και άλλο η συνταγογράφηση με δραστική ουσία», δηλώνει ο ΙΣΑ στο Συνέδριο: Generics Conference 2013