Ρ. Δούρου και Γ. Σγουρός, είναι οι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος