Θέσεις και προτάσεις της διαρκούς Ομάδας εργασίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Συλλόγων Ασθενών για την Δημόσια Υγεία