Ο Πρόεδρος του ΕΣΑΜ έχει «μπερδέψει» τις ιδιότητές του