Η δημόσια υγεία είναι εθνική και όχι κομματική υπόθεση