Επιστολή Γ. Πατούλη προς την ημερήσια εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ»