Δήλωση στήριξης της κας Κ. Αδαμοπούλου, περιφερειακής συμβούλου με την παράταξη του Γ. Σγουρού, στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη