Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου, με την οποία αποστερούνται οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι του δικαιώματος , για μείωση εισφοράς κατά 50% όταν συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης