Γ. Πατούλης: «Τιμούμε συνεργασίες που προάγουν την Υγεία πάντα με τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»