Γ. Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.: Καταλύεται η Τοπική Δημοκρατία