Ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων 8,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση διεκδικούν οι δήμοι Δυναμικές κινητοποιήσεις αν δεν ικανοποιηθούν τα 24 αιτήματα της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού