Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση της κινητικότητας των εργαζομένων στους Δήμους