Φαίνεται ότι η καταστροφή της χώρας μας, ευθυγραμμίζεται με την καταστροφή των δασών μας. Δεν θα αφήσουμε, ενωμένοι, αυτή την καταστροφική διάθεση κάποιων