Το Μαρούσι ενωμένο γιόρτασε τη μεγάλη Νίκη της πόλης