Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής της Υγείας μπορεί να βοηθήσει στο έργο του «Κοινωνικού Σχολείου»