Την άρση ή μερική άρση του ασυμβίβαστου της δικηγορικής ιδιότητας Δημάρχων ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου, με επιστολή του το Κίνημα Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση