Συνεχίζουμε τη συγκέντρωση φαρμάκων σε όλη την Ελλάδα