Συνεδρίαση Δ.Σ. της ΚΕΔΕ σήμερα στην Αλεξανδρούπολη