Συνέδριο της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου