Συνάντηση της Κ.Ε.Δ.Ε. με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας