Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών στο Μαρούσι, με στόχο να αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου