Συγκέντρωση Φαρμάκων και Υγειονομικού Υλικού στο Μαρούσι