Στο Hellasnews.tv για τo πάρκο Ευνίκη(Special Olympics) .