Στο ΣΚΑΙ TV για τη συλλόγή φαρμακευτικού υλικού.10-9-2012