Στο Ηράκλειο Κρήτης στις 6-7 Απριλίου 2017 το θεματικό συνέδριο για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην Οικονομία