Στο έλεος των προβλημάτων τους τα νησιά του Αιγαίου