Στον ΣΚΑΙ για τη συγκέντρωση φαρμάκων – υγειονομικού υλικού 14-6-2012