Στην ΝΕΤ για ιατρείο κοινωνικής αποστολής.27-1-2012