Στην ανακύκλωση τον πρώτο λόγο θα τον έχει η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού