Πρόσκληση Β3-Β4-Β5 ΝΟΔΕ για Κεντρική Προσυνεδριακή Εκδήλωση για την Υγεία